1. Anamneza (Ključ diagnoze motenj dihanja med spanjem je prvenstveno zdravnikovo poznavanje bolezni!)

Ob simptomih in znakih, ki govorijo o motnjah dihanja med spanjem, je med najpomembnejšimi anamnestičnimi ali heteroanamnestičnimi podatki smrčanje, prekinitev dihanja med spanjem za več kot 10s in prekomerna dnevna zaspanost. V tem primeru bolnik izpolne Epworthovo lestvico zaspanosti – abnormno je število točk nad 10, vprašalnik je dosegljiv na www.zaspan.si (vključen v poglavje o Motnjah dihanja med spanjem v slovenski Interni medicini ali natisnjen s strani farmacevtskih podjetij)

  1. Status

Pomemben je natančen pregled zgornjega dela dihalne poti, kjer iščemo diviacijo nosnega pretina, nosno polipozo, povečane  mandlje ali žrelnico, mikro- ali retro- gnatijo in druge facio-kranialne abnormalnosti in te bolnike napotimo na ORL.

Določimo telesno višino in težo za določitev BMI (prekomerna telesna teža nad 25, debelost

nad 30, estremna debelost nad 40) in obseg vratu. V primerih odstopanj od normale je

smiselno zdravljenje debelosti.

  1. Napotitve

a)Bolniki s prekomerno dnevno zaspanostjo po Zakonu za voznike motornih(v veljavi od 1.7.2011) ne smejo voziti avtomobila. V teh primerih je potrebna prepoved vožnje (s strani osebnega zdravnika!) in nadaljnja usmerjena diagnostika. Če gre za poklicne voznike, je potrebna usmeritev k specialistu medicine dela. Če so OSA bolniki zdravljeni in redno uporabljajo dihalni CPAP aparat med spanjem, na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo (IKN) opravijo kontrolne objektivne teste prekomerne dnevne zaspanosti. Nato na podlagi rezultatov testov specialist medicine dela opredeli, ali je bolnik sposoben za vožnjo z motornih vozil ali ne. Ti se izvajajo preko dneva, čakalna doba zanje pa je kratka.

b)V primerih sovpadanja OSA z astmo, KOPB ali Mb. Pickwick je smiselna napotitev k internistu pulmologu (Bolnišnica Golnik), k nevrologu (Ambulanta za motnje spanja,pa se napoti tiste bolnike, kjer obstaja sum kardiovaskularne motnje, in sicer zaradi možnih centralnih apnej med spanjem.

c)Polisomnografija (PSG) je »zlati« standard za diagnozo sindroma OSA. Sindrom OSA je definiranindeksom AHI (število apnej in hipopnej na uro spanja). Normalen je AHI indeks do 5, od 5 do 15 govorimo o blagi apneji, 15 do 30 zmerni, pri AHI>30 pa o hudi apneji med spanjem. Vrednosti AHI nad 20 imajo nedvomno škodljive posledice za zdravje in počutje človeka (8).

d)Poligrafija (PG) ali prenosno monitoriranje v domačem okolju je možnost za diagnosticiranje sindroma OSA in omogoča, da ostane manj sindromov apneje nediagnosticiranih. Vključuje merjenje pretoka zraka, dihalnega napora in pulzne oksimetrije, ali tudi 24-urno merjenje EKG (Holter) ter EEG (preiskava je možna v Bolnišnici Golnik ali na IKN).