NEZDRAVLJENE PREKINITVE DIHANJA MED SPANJEM (APNEJE) LAHKO VODIJO V KRONIČNE BOLEZNI

Apneje med spanjem so definirane kot prekinitve zračnega toka, pri hipopnejah pa gre za 30 – 50% znižanje pretoka zraka v dihalnih poteh, ki pri odraslem človeku med spanjem trajajo lahko 10 sekund in več (najpogosteje 10 do 30s). Ob tem se saturacija krvi s kisikom običajno zniža. Obstajata dve glavni vrsti motenj dihanja v spanju:

  a) Obstruktivna apneja med spanjem (OSA) je motnja dihanja, pri kateri prihaja do ponavljajoče popolne (apneja) ali delne (hipopneja) zapore zgornjih dihalnih poti med spanjem, ki se ponavadi končajo s kratkimi reakcijami prebujanj iz spanja. Do daljših apnej ali hipopnej z globljimi desaturacijami krvi s kisikom prihaja v REM fazah spanja. Saturacija se vrne na izhodiščno raven ob ponovni vzpostavitvi dihanja. Sklop težav, ki ob tem nastajajo, imenujejo tudi sindrom obstruktivne apneje/hipopneje v spanju (OSAHS) in predstavlja 80% vseh motenj dihanja v spanju.

 b) Centralne oblike apneje v spanju delimo na primarne in sekundarne. Pri primarnih oblikah vzrok ni poznan, pri sekundarnih pa je vzrok lahko bodisi okvara možganskega debla (zaradi nevroloških bolezni – degenerativne, demielinizirajoče, neoplastične, vaskularne ali travmatske etiologije), srčna ali ledvična okvara,  bodisi posledica prejemanja drog ali zdravil (dolgodelujoči opioidi). Skupek težav, ki nastane ob tem, imenujejo tudi sindrom centralne apneje/hipopneje v spanju (CSAHS). Ta sindrom je posledica prehodnih odsotnosti impulza za dihanje, ki nastane zaradi okvare centra za dihanje v možganskem deblu (1, 2, 3, 4).

Poleg teh dveh oblik zadnje mednarodne smernice opredeljujejo še Cheyne stokesovo dihanje in hipoventilacijski sindrom zaradi debelosti (OHS) (2).

Po podatkih nekaterih raziskav je 80-90% sindromov OSAHS neodkritih (11).

Finančna obremenitev, tj. zdravstveni strošek zaradi nezdravljenega sindroma obstruktivne apneje  v spanju (OSA) v ZDA ocenjujejo na 3,4 miljarde USD, ki pa ne vključuje posrednih stroškov nastalih zaradi absentizma ali nesreč pri delu in v prometu (6).